30.09.2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin;

 • Maddesine “götürü teminat uygulamasından” “antrepo işleticilerinin” de yararlanması sağlanmıştır.
 • Maddesine de; teminatın, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat ya da antrepo işleticileri tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebileceği, ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için götürü veya yaygın götürü teminatın uygulanmayacağı, yönünde hüküm getirilmiş,
 • Maddesinde ise antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat ve yaygın götürü teminat tutarının hesaplanma yöntemlerine yer verilmiş,
 • Değişiklik yapan yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde ise bu hükümlerin 31.11.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş ise de daha sonra yürürlük tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 527. Maddesinde antrepo işleticilerince her bir antrepo için verilecek götürü teminatın antreponun metrekare cinsinden alan veya metreküp cinsinden hacim ölçüleri esas alınarak belirlenmesi öngörülmüştür.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 527. Maddesinde;;

 • 000 metrekare veya 2.000 metreküp kadar olanlar için 1.000.000 Türk lirası teminat verileceği,
 • 000 metrekareden sonraki her 1.000 metrekare için 500.000 Türk lirası teminat verileceği, 1.000 metrekarenin altındaki artışlar 1.000 metrekareye tamamlanacağı,
 • 000 metreküpten sonraki her 2.000 metreküp için 500.000 Türk lirası teminat verileceği, 2.000 metreküpün altındaki artışların 2.000 metreküpe tamamlanacağı,
 • Bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda ise aşan miktarın dikkate alınmayacağı,
 • Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebileceği,
 • Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacağı,
 • Antrepo işleticilerince yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısının 5 ve üzeri olduğu durumda, her bir antrepo için hesaplanacak teminatların toplam tutarının %75’i kadar yaygın götürü teminat verilebileceği,
 • Sadece dökme eşyanın depolandığı silo, tank tipi antrepolarda, metreküp
 • Kapalı ve/veya açık alan ihtiva eden antrepolarda, metrekare
 • Hem kapalı ve/veya açık alan hem de silo, tank ihtiva eden antrepolarda ise hem metrekare hem de metreküp birimleri dikkate alınarak hesaplama yapılacağı

Hükümlerine yer verilmiştir.

 

Bu belirlemeler çerçevesinde, antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat veya yaygın götürü teminat tutarlarının hesaplanma yöntemine, yine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2020 tarihli, 58677115 sayılı dağıtımlı yazısında verilen örnekler üzerinden baktığımızda;

 

Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

Örnek 1: 51.500 metreküplük silo, tank tipi bir antrepo için verilmesi gereken teminat;

 1. Önce 51.500 metreküpün, 2.000 metreküpün altında kalan 1.500 metreküpü, 2.000 metreküpe tamamlayarak, söz konusu antreponun hacim büyüklüğü 52.000 metreküp kabul edilir.
 2. 2.000 metreküpe kadar olan bir antrepo için 1.000.000 Türk Lirası teminat gerekeceğinden 52.000 metreküpün ilk 2.000 metreküpü için 1.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 • Daha sonra geriye kalan 50.000 metreküpün (52.000 m3 – 2.000 m3 = 50.000 m3) her 2.000 metreküpü için 500.000 Türk Lirası ilave teminat alınacağından 50.000 metreküpü 2.000 metreküpe böldüğümüzde 25 rakamını elde ederiz.
 1. 25 rakamını 500.000 Türk Lirası ile çarptığımızda 50.000 metreküp için verilecek teminat tutarı olan 12.500.000 (25 X 500.000 = 12.500.000) Türk Lirasını elde ederiz.
 2. İlk 2.000 metreküp için olan 1.000.000 Türk Lirası ile 50.000 metreküp için bulduğumuz 12.500.000 Türk lirasını topladığımızda
 3. Bu antrepo için toplam 1.000.000 TL + 12.500.000 TL = 13.500.000 Türk Lirası tutarında götürü teminat verilmesi gerekir.

 

 

Örnek 2: : 18.200 metrekarelik alana sahip bir antrepo için verilmesi gereken teminat;

 1. Önce 18.200 metrekarelik antrepo alanının, 1.000 metrekare altında kalan 200 metrekaresini, 1.000 metrekareye tamamlayarak söz konusu antreponun alan büyüklüğü 19.000 metrekare kabul edilir.
 2. 1.000 metrekareye kadar olan bir antrepo için 1.000.000 Türk Lirası teminat gerekeceğinden 19.000 metrekarenin ilk 1.000 metrekaresi için 1.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 • Daha sonra geriye kalan 18.000 metrekarenin (19.000 m2 – 1.000 m2 = 18.000 m2’) her 1.000 metrekare için 500.000 Türk Lirası ilave teminat alınacağından 9.000 metrekare için (18.000 m2 X 500.000) 9.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 1. İlk 1.000 metrekare için olan 1.000.000 Türk Lirası ile 18.000 metrekare için bulduğumuz 9.000.000 Türk lirasını topladığımızda
 2. Bu antrepo için toplam 1.000.000 TL + 9.000.000 TL =10.000.000 Türk Lirası tutarında götürü teminat verilmesi gerekir.

 

Örnek 3 12. 002 metrekarelik alana sahip bir antrepo için verilmesi gereken teminat;

 1. Önce 12.002 metrekarelik antrepo alanının, 1.000 metrekare altında kalan 2 metrekaresini, 1.000 metrekareye tamamlayarak söz konusu antreponun alan büyüklüğü 13.000 metrekare kabul edilir.
 2. 1.000 metrekareye kadar olan bir antrepo için 1.000.000 Türk Lirası teminat gerekeceğinden 13.000 metrekarenin ilk 1.000 metrekaresi için 1.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 3. Daha sonra geriye kalan 12.000 metrekarenin (13.000 m2 – 1.000 m2 = 12.000 m2’) her 1.000 metrekare için 500.000 Türk Lirası ilave teminat alınacağından 12.000 metrekare için (12.000 m2 X 500.000) 6.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 4. İlk 1.000 metrekare için olan 1.000.000 Türk Lirası ile 12.000 metrekare için bulduğumuz 6.000.000 Türk lirasını topladığımızda
 5. Bu antrepo için toplam 1.000.000 TL + 6.000.000 TL = 7.000.000 Türk Lirası tutarında götürü teminat verilmesi gerekir.

 

Örnek 4: 33.900 metreküp silo, tank tipi bir antrepo için verilmesi gereken teminat;

 1. Önce 33.900 metreküplük antrepo hacminin,1.900 metreküpü, 2.000 metreküpe tamamlanarak, söz konusu antreponun hacim büyüklüğü 34.000 metreküp kabul edilir.
 2. 2.000 metreküpe kadar olan bir antrepo için 1.000.000 Türk Lirası teminat gerekeceğinden 34.000 metreküpün ilk 2.000 metreküpü için 1.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 3. Daha sonra geriye kalan 32.000 metreküpün (34.000 m3 – 2.000 m3 = 32.000 m3) her 2.000 metreküpü için 500.000 Türk Lirası ilave teminat alınacağından 32.000 metreküp 2.000 metreküpe bölündüğünde 16 rakamı elde edilir.
 4. 16 rakamı 500.000 Türk Lirası ile çarpıldığında 32.000 metreküp için verilecek teminat tutarı olan 8.000.000 (16 X 500.000 = 8.000.000) Türk Lirası elde edilir.
 5. İlk 2.000 metreküp için olan 1.000.000 Türk Lirası ile 32.000 metreküp için bulunan 8.000.000 Türk lirası toplandığında
 6. Bu antrepo için toplam 9.000.000 Türk Lirası tutarında götürü teminat verilmesi gerekir.

 

Örnek 5: Bir antrepo işleticisinin 40.000 metrekare alana sahip bir antreposu için verilmesi gereken teminat;

 1. 1.000 metrekareye kadar olan bir antrepo için 1.000.000 Türk Lirası teminat gerekeceğinden 40.000 metrekarenin ilk 1.000 metrekaresi için 1.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 2. Daha sonra geriye kalan (40.000 m2 – 1.000 m2 = 39.000 m2’) 39.000 metrekarenin her 1.000 metrekare için 500.000 Türk Lirası ilave teminat alınacağından (39 X 500.000) 19.500.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 3. İlk 1.000 metrekare için olan 1.000.000 Türk Lirası ile 39.000 metrekare için bulduğumuz 19.500.000 Türk lirasını topladığımızda 20.500.000 Türk Liralık bir teminat tutarı oluur.
 4. Ancak Gümrük Yönetmeliğinin 527. Maddesine göre bir antrepo için hesaplanan götürü teminatın 20.000.000 TL’yi aşması durumunda aşan miktar dikkate alınmayacağından
 5. Bu antrepo için Gümrük Yönetmeliğinde bir antrepo için öngörülen en yüksek teminat tutarı olan 20.000 000 götürü teminat verilmesi gerekir.

 

Örnek 6: 5.000 metrekare alan ve 50.000 metreküp silonun olduğu bir antrepo için verilmesi gereken teminat;

 1. Önce 5.000 metrekarelik alanına ilişkin teminatın, daha sonra 50.000 metreküp silonun hacmine ilişkin teminatın hesaplanarak toplam teminatın bulunması gerekir.
 2. 1.000 metrekareye kadar olan bir antrepo için 1.000.000 Türk Lirası teminat gerekeceğinden 5.000 metrekarelik alanın ilk 1.000 metrekaresi için 1.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 3. Daha sonra geriye kalan (5.000 m2 – 1.000 m2 = 4.000 m2) 4.000 metrekarenin her 1.000 metrekaresi için 500.000 Türk Lirası ilave teminat alınacağından (4 X 500.000) 2.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 4. Bu antreponun 5.000 metrekaresi için toplam 1.000.000 TL + 2.000.000 TL = 3.000.000 Türk Lirası tutarında götürü teminat verilmesi gerekir.
 5. 50.000 metreküp silo için önce ilk 2.000 metreküpe denk gelen 1.000.000 TL teminat oluşur.
 6. Kalan (50.000 m3 – 2.000 m3 =48.000 m3) 48.000 metreküpün her 2.000 metreküpü için 500.000 TL hesaplanması gerektiğinden, 24 X 500.000 = 12.000.000 TL
 7. 50.000 metreküp silo için 1.000.000 TL + 12.000.000 TL = 13.000.000 TL
 8. Açık alan için 3.000.000 Türk Lirası + Silo için 13.000.000 Türk Lirası olmak üzer toplam 16.000.000 TL teminat oluşur.

 

Örnek 7: 20.000 metrekare alan ve 37.000 metreküp silonun olduğu bir antrepo için verilmesi gereken teminat;

 1. Önce 20.000 metrekarelik alana ilişkin teminatın, daha sonra 37.000 metreküp tankın hacmine ilişkin teminatın hesaplanarak toplam teminatın bulunması gerekir.
 2. 20.000 metrekarelik alanın ilk 1.000 metrekaresi için 1.000.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 3. Daha sonra geriye kalan (20.000 m2 – 1.000 m2 =) 19.000 metrekarenin her 1.000 metrekaresi için 500.000 Türk Lirası ilave teminat alınacağından (19 X 500.000) 9.500.000 Türk Lirası teminat hesaplanır.
 4. Bu antreponun 20.000 metrekaresi için toplam 1.000.000 TL + 9.500.000 TL = 10.500.000 Türk Lirası tutarında götürü teminat verilmesi gerekir.
 5. Tankın hacminin, 2.000 metreküpe kalansız bölünebilmesi için 37.000 metreküp hacim 38.000 metreküpe tamamlanır.
 6. 38.000 metreküp hacmin ilk 2.000 metreküpü için 1.000.000 TL teminat oluşur.
 7. Kalan (38.000 m3 – 2.000 m3 = 36.000 m3) 36.000 metreküpün her 2.000 metreküpü için 500.000 TL hesaplanması gerektiğinden, 18 X 500.000 = 9.000.000 TL
 8. Böylece 38.000 metreküp tank için 1.000.000 TL + 9.000.000 TL = 10.000.000 TL
 1. Alan için 10.500.000 Türk Lirası + Tank için 10.000.000 Türk Lirası olmak üzer toplam 20.500.000 TL teminat oluşur.

 

Yaygın Götürü Teminata İlişkin Örnek Hesaplamalar

 

Örnek 1: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 11.000, 8.700 ve 6.250 m2 üç antreposu için verilmesi gereken teminat;

 1. Bu antrepo işleticisinin Gümrük Yönetmeliğinin 527/4 Maddesi hükmü çerçevesinde “yaygın götürü teminat” vermesi mümkündür.
 2. Aynı işleticiye ait olan üç antreponun her biri için verilecek teminatlar incelendiğinde,
 • 11.000 metrekarelik alanın ilk 1.000 metrekaresi için verilecek teminat 1.000.000 Türk Lirası
 1. Geriye kalan 10.000 metrekarenin her 1.000 metrekaresi için 500.000 Türk Lirası verilmesi kaydıyla 10.000 metrekare için verilecek teminat 5.000.000 Türk Lirası
 2. Böylece 11.000 metrekarelik alana sahip antrepo için 1.000.000 + 5.000 Toplam 6.000.000 Türk lirası götürü teminat verilmesi
 3. Aynı şekilde 8.700 metrekare alanın 700 metrekaresini 1.000 metrekareye tamamlayıp, bulunan 9.000 metrekarelik alanın ilk 1.000 metre karesi için 1.000.000 Türk lirası, geriye kalan 8.000 metrekarenin her 1.000 metrekaresi için 500.000 Türk Lirası vermek kaydıyla 4.000 Türk Lirası, hesaplandığında bu antrepo için verilecek götürü teminat toplamı 5.000.000 Türk lirası olacaktır.
 • Aynı metot 6.250 metrekare alan için uygulandığında; 250 metrekare, 1.000 metrekareye tamamlanır. Elde edilen 7.000 metrekarenin, 1.000 metrekaresi için 1.000.000 Türk Lirası, geriye kalan 6.000 metrekare için de 3.000.000 Türk Lirası olmak üzere bu antrepo için toplam 4.000.000 Türk Lirası götürü teminat verilir.
 • Sonuç olarak aynı işletmeciye ait bu üç antrepo için oluşan 000.000 Türk lirası + 5.000.000 Türk lirası + 4.000.000 Türk Lirası = 15.000.00 Türk Lirası yaygın götürü teminat verilir.

 

Örnek 2: Bir antrepo işleticisinin farklı gümrüklere bağlı 41.000, 39.000, 10.000, 7.000, 5.000 ve 3.400 m2 büyüklüklerinde 6 antreposu için verilmesi gereken teminat;

 1. Öncelikle işleticinin birden fazla antreposu olması dolayısıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 527/4 Maddesi kapsamında “Yaygın Götürü Teminattan” yararlanır.
 2. Antrepo sayısı beşten fazla olduğundan, Gümrük Yönetmeliğinin 527/5 Maddesi kapsamında, işletmekte olduğu 6 adet antrepo için ayrı ayrı hesaplanan “götürü teminat” turalarının toplamının sadece %75’ni ödeme hakkına sahiptir.
 • Bu nedenle 6 ayrı alana sahip olan her bir antrepo için daha önce örneklerde belirtilen metot izlenerek her bir antrepo için verilecek olan teminat belirlenir. Bu metot çerçevesinde;
 1. 41.000 metrekarelik alan için.20.000.000 Türk Lirası
 2. 39.000, metrekarelik alan için 20.000.000 Türk Lirası,
 3. 10.000 metrekarelik alan için 5.500.000 Türk Lirası,
 • 7.000 metrekarelik alan için 4.000.000 Türk Lirası,
 • 000 metrekarelik alan için 3.000.000 Türk Lirası,
 1. 3.400 metrekarelik alan için 2.500.000 Türk Lirası,
 2. 6 antrepo için hesaplanan toplam 55.000.000 Türk Lirası olup
 3. Bu toplam rakamın %75’i olan 41.250.000 Türk Lirası tutarında yaygın götürü teminat verilebilir.

 

EK: Götürü Teminat Tutarlarını Gösteren Tablo

metrekare (m2 ) metreküp (m3) Götürü Teminat Tutarı (TL)
1000 m2 ‘ye kadar 2000 m3 ‘e kadar 1.000.000
12.001-13.000 24.001-26.000 7.000.000
13.001-14.000 26.001-28.000 7.500.000
14.001-15.000 28.001-30.000 8.000.000
15.001-16.000 30.001-32.000 8.500.000
16.001-17.000 32.001-34.000 9.000.000
17.001-18.000 34.001-36.000 9.500.000
18.001-19.000 36.001-38.000 10.000.000
19.001-20.000 38.001-40.000 10.500.000
20.001-21.000 40.001-42.000 11.000.000
21.001-22.000 42.001-44.000 11.500.000
22.001-23.000 44.001-46.000 12.000.000
23.001-24.000 46.001-48.000 12.500.000
24.001-25.000 48.001-50.000 13.000.000
25.001-26.000 50.001-52.000 13.500.000
26.001-27.000 52.001-54.000 14.000.000
27.001-28.000 54.001-56.000 14.500.000
28.001-29.000 56.001-58.000 15.000.000
29.001-30.000 58.001-60.000 15.500.000
30.001-31.000 60.001-62.000 16.000.000
31.001-32.000 62.001-64.000 16.500.000
32.001-33.000 64.001-66.000 17.000.000
33.001-34.000 66.001-68.000 17.500.000
34.001-35.000 68.001-70.000 18.000.000
35.001-36.000 70.001-72.000 18.500.000
36.001-37.000 72.001-74.000 19.000.000
37.001-38.000 74.001-76.000 19.500.000
38.001 ve üstü 76.001 ve üstü 20.000.000