Gümrüklü Antrepolarda 01 Ocak 2021 İtibariyle Götürü Teminat Uygulamaları

30.09.2020 tarihli 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin; Maddesine “götürü teminat uygulamasından” “antrepo işleticilerinin” de yararlanması sağlanmıştır. Maddesine de; teminatın, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat ya da antrepo işleticileri tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebileceği, ancak akaryakıt antrepoları ile 4760 […]

Authorized Customs Brokerage System

Gümrük Müsteşarlığı[1] tarafından 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 ve 29.05.2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğleri ile Gümrük Müşavirliği İzin Belgesine sahip olanlar arasından bu tebliğ ile belirlenen şartları taşıyanlara, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Belgesi verilmesi ve bu belge sahiplerine yine anılan tebliğlerde belirlenen bir […]